CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân mộng

      (Song điệp & Độc vận) 

XUÂN về vẻ MỘNG quyện hồn thơ

Điểm dáng XUÂN tình MỘNG viết thơ

Ấm áp XUÂN nồng khai sắc MỘNG

Êm đềm MỘNG đẹp khảm XUÂN thơ

XUÂN bày MỘNG thắm tươi nhuần cảnh

MỘNG gởi XUÂN hồng dịu ngọt thơ

Ủ MỘNG màu XUÂN ngời đất nước

            XUÂN này dệt MỘNG ướp vần thơ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: