CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Xuân nhân ái

Tâm tạo thanh bình ấm áp xuân

Tâm làm cuộc sống đượm hương xuân

Tâm hiền tránh ác tươi trời hạ

Tâm chánh gieo lành đẹp tháng xuân

Tâm mãi thư nhàn mầm nhánh phúc

Tâm thường an lạc cội nguồn xuân

Tâm hồn nhân nghĩa muôn người mến

Tâm thiện cho đời vạn sắc xuân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: