CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân phương xa

Xuân này ta cứ ngỡ xuân xưa

Một cõi trời đông nhớ sao vừa

Đường xa lữ thứ nghe khắc khoải

Cánh én giờ đây… khác én xưa ?!

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: