CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Xuân sang

Kiếp mây bạc lang thang

Không nhớ nỗi thời gian

Chợt thấy đào ven núi

Lòng hay xuân đã sang.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: