CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân thiền

XuanBT 1

Dê về ẩn chốn non xanh,

Tìm vui cỏ nhị mật hành rừng sâu.

Khỉ thiêng tĩnh lặng bên cầu,

Dòng thời gian thoảng nhiệm mầu ngàn năm.

Suối thiền thanh diệu thậm thâm,

Hương xuân vô tận nguồn tâm trong lành.

Cõi người sanh tử, tử sanh,

Tụng bài kinh Phật… hóa thành hư vô.

Sắc không, không sắc… nam mô,

A Di Đà Phật… mộng hồ thiên thu!

Xuân Bính Thân 2016

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: