CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân về

Tiếng chuông chầm chậm vang đưa

Lắng nghe cung nhịp giao thừa về đây

Bao người chờ đợi phút giây

Từ từ vang nhịp mở bày xuân sang

Lạ chưa trong chốn trần gian!

Nàng xuân hiện khởi rộn ràng nhân sinh

Hoa vàng hoa cúc bao tình

Hoa mai, vạn thọ… chen mình dưới xuân

Tình quê ấm áp tri âm

Tạo nên cuộc sống xuân thêm đậm đà

Vẽ đời nên gấm nên hoa

Niềm vui tỏa sáng ta bà hân hoan

Giờ đây đối trước thân vàng

Thành tâm cung kính Phật ban phước lành

Đức lành hóa hiện cao xanh

Tiếp thêm sức sống an lành nhân sinh

Đời vui thắm đượm bao tình

Nắm tay chung bước tương sinh xa gần

Giao thừa là dịp tỏ phân

Giao thừa giây phút hồng trần hoan ca

Giao thừa nguyện ước bay xa

Tỏa ra muôn nẻo đức là yên vui

Xuân về vạn nẻo tươi cười

Mang lại sức sống trao đời yên vui…

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: