CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Xuân xa quê

Xa quê mở cánh thiệp xuân

Ta nghe một thoáng bâng khuâng vọng về

Dẫu xa nghìn dặm sơn khê

Trong ta còn đấy xuân quê thuở nào.

*****

(Delhi – Xuân 1998)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: