CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Xuân yêu thương

 

Xuân về rộn rã khúc hoan ca

Xuân của yêu thương ấm vạn nhà

Xuân dệt bình yên tình vẫn mới

Xuân tràn hạnh phúc nghĩa không xa

Xuân trang trọng sắc mầm luôn mạnh

Xuân ngọt ngào hương gốc chẳng già

Xuân thắm hồn thơ lồng ý nhạc

            Xuân về rộn rã khúc hoan ca.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: