CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Xuân

Xuân tặng giàu sang khắp nước nhà

Xuân nồng phú quý đượm hương hoa

Xuân tươi nhuận cảnh màu hơn hớn

Xuân ngọt thanh duyên sắc mượt mà

Xuân đạo bình an dành chốn cũ

Xuân đời hạnh phúc gửi phương xa

Xuân tình bất tận cùng nhân thế

Xuân đến dâng người vạn khúc ca.

                                                   2-2-2013

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: