CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu lan nhớ Mẹ

Viết tri ân kính tặng Mẹ Việt Nam

Hoàng hôn trải vạt nắng buồn

Vu lan nhớ mẹ lòng tuôn lệ sầu

Cho lòng mải nghĩ tận đâu

Ngỡ rằng tiếng hát trong đầu năm xưa

Lời ru như thoảng gió vừa

Không quên tình cảm sớm trưa mặn nồng

Nay người ở cõi hư không

Con cài ngực áo nụ hồng tri ân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: