CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tăng hiếu hạnh

“Chân như đạo Phật rất mầu,

Tâm trung chữ Hiếu, niệm đầu chữ Nhân.

Hiếu là độ được song thân,

Nhân là cứu vớt trầm luân muôn loài[i].

Hiếu ân mạch sống ngàn khơi,

Là truyền thống đẹp, muôn đời ngợi ca.

Nhớ ngày xưa Phật phương xa,

Về bên giường bệnh khi cha hơi tàn.

Hiền từ cất tiếng dịu dàng,

Vì cha Ngài hướng chỉ đàng chánh chơn.

Thân tâm như tựa mai sương,

Vô thường thọ cảm, có dường như không.

Vua cha bừng ngộ cõi lòng,

Tỏ tường các pháp trong vòng tử sanh.

Thiên thu giấc ngủ an lành,

Về nơi cõi tịnh, sen thanh diệu kỳ.

Đến ngày tiến lễ trà tỳ,

Thế Tôn vai gánh khắc ghi phụ tình.

Hiếu ân thấm đẫm trong kinh,

Tướng quân Chánh pháp – rạng vinh ngàn đời.

Xá-lợi-phất: thầy trời người

Xuân qua, hạ đến, thu rồi lập đông.

Quê nhà canh cánh bên lòng,

Ngày về độ mẹ, mãn xong nụ cười.

Thương cha, thương mẹ ai ơi,

Nhớ Rằm tháng Bảy, mây trời Vu Lan.

Xót xa tận cõi tâm can

Mục Liên cứu mẹ thoát đàng đọa sanh.

Noi theo hiếu hạnh gương lành,

Nguyện cầu cha mẹ quanh năm yên bình.

Một đời gian khổ hy sinh,

Cho con bùi ngọt, giành mình đắng cay.

Hư Vân Hòa thượng bao ngày,

Tam bộ nhất bái, tỏ bày hiếu thương.

Thương mẹ mất lúc thai sương,

Thương cha về cõi tịch dương - vô thường.

Ba năm sương tuyết một đường,

Phổ Đà tỏa quyện trầm hương lan ngời.

Quyết tâm lạy đến Ngũ Đài,

Cảm ngài Đại trí Văn Thù hiện thân.

Ấy là giọt nghĩa giọt ân

Xưa ngài Tông Diễn - trăng vầng Việt Nam

Rước mẹ về chốn thảo am,

Chuyên tâm niệm Phật, thoát qua luân hồi.

Nhất nhơn thành đạo trọn rồi

Cửu Huyền Thất Tổ hoa trời đón đưa.

Vu Lan điển tích ngàn xưa

Thánh phàm hiếu hạnh truyền thừa hôm nay.

Công cha nghĩa mẹ sâu dày,

Cù lao chín chữ đong đầy trong tim.

Sống sao cho đáng người hiền,

Trọng ân cha mẹ - đạo thiêng muôn đời.


[i] Nam Hải Quan Âm Phật sự tích ca.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: