CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chuyện kể Vu lan

(viết tặng tuổi hồng)

Được đi theo mẹ đến chùa

Lòng bé náo nức chạy ùa vào sân

Khung viên rộng lớn bao lần

So nơi bé ở chỉ phần nhỏ thôi

Tung tăng chạy nhảy vui chơi

Quấn quít bên mẹ nhiều lời hỏi han

Thấy mẹ lạy Phật tri ân

Chắp tay bắt chước búp sen nghiêng chào

Nụ cười lan tỏa nơi đâu

Lung linh ánh sáng nhiệm mầu thêm ghi

Mẹ rằng con muốn điều chi

Lòng con thành khẩn tức thì Phật ban

Niềm vui mơ ước ngập tràn

Vu lan ý nghĩa này mang điều gì?

Mẹ rằng tích xưa đã ghi

Mục Liên báo hiếu kíp kỳ mẫu thân

Do vì nghiệp chướng muôn phần

Khổ tâm khổ cảnh đọa thân A Tỳ

Xót thương cảnh sống lâm ly

Bèn thưa với Phật pháp gì độ nhân

Phật rằng muốn cứu mẫu thân

Ngày rằm tháng bảy trai tăng cúng dường

Hội này tăng chúng mười phương

Trai lòng thanh tịnh mà nương phước mầu

Mẫu thân liền thoát nghiệp sâu

Về sau truyền bá pháp mầu thâm ân

Đến ngày tự tứ mỗi năm

Hương hoa, bánh trái, lễ phần món ngon

Mong rằng oai đức sắc son

Của chư tăng chúng mười phương độ thành

Đáp đền ơn nghĩa song thân

Muôn phần cơ cực tảo tần vì con

Niềm tin gởi trọn nơi lòng

Con ngoan chóng lớn học tròn đức tâm

Ai người hiếu hạnh thâm ân

Nghĩa tình son sắc chuyên cần tháng năm

Hạnh người đạo đức bao lần

Làm nên cõi sống muôn phần đẹp tươi

Hiểu ra lòng bé vui cười

Tâm người có hiếu vẹn thời an vui.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: