CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Phật tử khắp vùng miền phát tâm dâng Y bát cúng dường nhân Đại lễ

Sáng 5/9/2017 (nhằm ngày 15/7/ năm Đinh Dậu), hàng ngàn Phật tử khắp các miền tịnh xá của Giáo đoàn đã tề tựu về Tịnh xá Ngọc Phúc (Tp. Pleiku, Gia Lai) để dâng y bát lên chư Tôn đức Tăng Ni sau mùa An cư Kiết hạ.

Chứng minh cho lễ dâng y có HT. Giác Hùng, Giáo phẩm chứng minh Giáo đoàn; cùng quý Hòa thượng lãnh đạo Giáo đoàn: HT. Giác Phùng, HT. Giác Trong, HT. Giác Trí, HT. Giác Minh, HT. Giác Thành - Trưởng Ban tổ chức Đại lễ; HT. Giác Chiến, giáo phẩm giáo đoàn; quý Ni trưởng: NT. Hiệp Liên, Giáo phẩm Ni giới, Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn, NT. Đền liên, Giáo phẩm Ni giới, NT. Cảnh Liên, Giáo phẩm Ni giới, Phó trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn và chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni của giáo đoàn.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, chư Tôn đức đã dâng hương bạch Phật. Tiếp đó các Phật tử sắp và đi thành hai hàng ngay ngắn, từ từ đi chậm rãi theo lời kinh dâng cúng y bát, tiến về lễ đài dâng y bát lên chư Tôn đức.

Phật tử Thiện Phúc (Tịnh xá Ngọc Phúc) cho biết: Đã thành thông lệ, cứ vào dịp lễ Vu lan (rằm tháng 7) Phật tử tại gia chúng con lại câu hội về Giáo đoàn để dâng Y Bát cùng tứ sự cúng dường đến chư Tôn đức để gieo trồng hạt giống phước đức.

Sau khi Phật tử dâng cúng Y bát, tứ sự với tất cả tấm lòng chí thành, Hòa thượng Giác Hùng đã thay lời chư Tăng ban bố những lời Pháp nhũ để phước báu mà Phật tử gieo trồng được thành tựu rốt ráo. Hòa thượng nhấn mạnh: “Hôm nay quý vị trở về nơi đây, dâng y bát đã làm trọn bổn phận của người hộ trì cho chánh pháp. Tôi xin thay mặt chư Tôn đức Tăng Ni, thành tâm cầu nguyện ân trên chư Phật, chứng minh lòng thành của quý vị.”

Hoạt động dâng y bát cho chư Tôn đức sau mùa An cư Kiết hạ đã có từ thời Phật còn hiện tiền. Y và Bát là hai vật cụ cần thiết và không thể thiếu của người xuất gia, vì thế đức Phật cho phép hàng cư sĩ bạch y được dâng y bát cho chư Tăng Ni mỗi năm 1 lần, để giúp cho Tăng Ni có điều kiện tu học.

Đây cũng là dịp để Phật tử tại gia góp công sức hộ trì Tam bảo, vun bồi công đức để hồi hướng đến các bậc tiền nhân, cha mẹ đang còn hay đã mất của mình thông qua tâm nguyện cúng dường của bản thân.

1

2 Copy

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: