CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mẹ

Chẳng phải tìm Phật đâu xa

Phật là Cha Mẹ trong nhà đó thôi

Dù đi góc bể chân trời

Cũng không tìm được mặt trời thứ hai

Nâng niu từ độ mang thai

Đến khi sinh nở mệt nhoài vì ta

Chín tháng nở nhụy khai hoa

Qua bao đau đớn mới ra hình hài

Rồi ta lên một lên hai

Bao nhiêu là sữa trong người nuôi ta

Đến khi lũn cũn lên ba

Biết đi biết chạy, Mẹ Cha vui mừng

Ngược xuôi cái lá miếng gừng

Những khi nóng sốt đã từng vì ta

Đêm nằm con có sỉn ra

Chỗ ướt Mẹ nằm chỗ ráo nhường  con

Bởi nên Mẹ mới hao mòn

Bao phần nhan sắc vì con đó mà

 Mẹ nuôi năm bảy chúng ta

Thế mà lăn lóc như là sắn khoai

Mạnh khỏe dáng vóc hình hài

Gả chồng lấy vợ gái trai cả rồi

Công lao như biển như trời

Sánh sao cho đặng cuộc đời Mẹ cho.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: