CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tứ trọng thâm ân

1.

Dòng sông còn có cội nguồn,

Đất nước lửa gió vấn vương muôn đời.

Ta được sinh thân làm người,

Há đâu chẳng nhớ cao ngôi tạo thành.

Ân cha ngất ngưỡng trời xanh,

Ân mẹ thăm thẳm biển lành bao la.

Trăm năm trong cõi Ta-bà,

Tình cha nghĩa mẹ mặn mà xưa sau.

2.

Tam Bảo, Sư trưởng nhiệm mầu,

Thức tâm thức tánh dồi trau thảo hiền.

Đường trần trăm lối đảo điên,

Nẻo đạo Bát chánh diệu huyền mở khai.

Thầy cô dẫn dắt miệt mài,

Rèn luyện ý chí đêm ngày thăng hoa.

Đến đi trời đất sơn hà,

Nhân nghĩa lễ tín kết tòa phúc duyên.

3.

Làm người phải nhớ Tổ tiên,

Nhớ quê hương mẹ… mối giềng non sông.

Long Quân… Âu Cơ… Lạc Hồng,

Đời đời huyết thống Tiên Rồng ngàn năm.

Tình sâu nghĩa nặng thậm thâm,

Giữ gìn bờ cõi Việt Nam một màu.

Quốc vương thủy thổ… anh hào,

Sử vàng ghi tạc máu đào điểm tô.

4.

Hợp quần xây dựng cơ đồ,

Chúng sanh vạn loại mộng hồ thủy chung.

Bá gia, bá tánh,… cúc tùng,

Đồng cam cộng khổ một lòng sẻ chia.

Buồn vui lai khứ sơn khê,

Ngọt bùi phận chịu đi về bên nhau.

Dòng đời mưa móc dạt dào,

Thân tình gắn kết đồng bào quê hương.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: