CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Áo mới nàng xuân

(Thủ vĩ ngâm, Bát láy, Nhất vận) 

Lung linh nhụy thắm khảm XUÂN đời

Yểu điệu XUÂN hồng mãi chẳng vơi

Kết thảm XUÂN cười duyên dáng đợi

Ươm XUÂN cúc nở thiết tha mời

Mơ màng lộc phúc hương XUÂN gợi

Óng ả XUÂN TÌNH lụa nắng rơi

Rộn rã nàng XUÂN thay áo mới

Lung linh nhụy thắm khảm XUÂN đời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: