CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cõi lòng bình yên

Kính thưa chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, thưa toàn thể nam nữ Phật Tử.
Như tất cả chư huynh đệ và các Phật tử đều biết, đã là người con Phật, thì tất cả chúng ta đều có một sở nguyện, đó là khi mình tu tập, hướng đến con đường tu thì đương nhiên mình muốn cho thân mình yên, rồi tâm mình yên. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta làm sao để luôn luôn được bình yên và hạnh phúc, có lẽ đó là điều ước mong mà tất cả chúng ta đều hướng đến. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, phước nghiệp của từng người lại dẫn dắt chúng ta đi theo cái nghiệp của nó, giống như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy ngay câu đầu tiên rằng: “Nghiệp lực sẽ theo ta như bánh xe lăn theo chân con vật kéo”, tức là trong cuộc sống, những nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo ra thì chúng sẽ đi theo chúng ta như cái bánh xe mà đi theo dấu chân của con bò, con bò phía trước đi đâu thì cái bánh xe lăn theo đó, không thể khác được. Cho nên, chỉ có những người quyết tâm tu hành, mà hiện tại quý vị là Tăng Ni, Phật tử tức là đã quyết tâm tu hành rồi đó, mới có thể nhờ vào giáo pháp của Đức Phật soi sáng cho mình, để mình kịp nhìn lại, để mình biết mình đang như thế nào, để biết phước mình nhiều hay nghiệp mình nhiều. Ngay với phước báu mà mình đang có thì cũng phải hưởng cho đúng, phần nào mình có thể hưởng và phần nào mình nên chia sẻ cho người khác, để phước ấy được tĩnh lặng. Nếu mình không tỉnh thức, bị phước mê hoặc, rồi chạy theo phước ấy thì mình cũng sẽ đánh mất sự bình yên. Cho nên, có một số người phước nhiều quá cũng khổ, không có được sự bình an. Do không biết cách thụ hưởng cho phù hợp. Chính vì lẽ đó, để giúp mọi người có thể tìm được sự bình an trong cuộc sống, Nhà Sư xin chia sẻ với quý vị chủ đề “Cõi lòng bình yên”. 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: