CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tích trầm thiên hương

*Tặng Quý Phật tử đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm – Q.Bình Thạnh

1. Trợ duyên Phật pháp

Tài bồi công đức trăm năm

Tín tâm sâu lắng tích trầm thiên hương

Ngày ngày tháng tháng cúng dường

Dặn lòng kiên định cung đường lợi tha.

2. Thư viện

Kinh luận Bát nhã ba la

Pháp âm vi diệu sáng tòa đạo thiêng

Thư viện lưu trữ hoằng truyền

Người hữu duyên học chí hiền thăng hoa.

3. Tuệ Tĩnh đường

Ngày xưa, Tuệ Tĩnh thiền gia

Cứu nhân độ thế nghiệp nhà phương Nam

Ngày nay, Tịnh xá Trung Tâm

Phòng thuốc chẩn trị, quyết làm không buông

Tháng năm tận tụy y - phương

Thương đời mẫn thế nhiễu nhương khổ nàn

Vật lý trị liệu vô vàn

Châm cứu, bấm huyệt… thoát ngàn bệnh duyên.

4. Gia đình Phật tử

Ngày xưa, con cháu Rồng Tiên

Năm châu bốn biển lâm tuyền dạo chơi

Nghèo sạch giữ nếp đạo người

Gia đình Phật tử sáng ngời thiện duyên

Chiều chủ nhật… lập chí hiền

Nụ cười, tiếng hát… tảng nền luyện tâm.

5. Bát quan trai

Hằng tuần tín nữ, thiện nam

Bát quan trai… lọc tánh phàm mê si

Nam mô đức trí tịnh trì

Khéo tu, khéo dưỡng từ bi an nhàn.

6. Niệm Phật

A Di Đà Phật sen vàng

Vô lượng quang thọ đạo tràng Tây phương

Đi, đứng, ngồi, nằm… lắng nương

Một lòng kính niệm cát tường hồng ân.

7. Tu thiền

Thiện nam, tín nữ thiên chân

Chiều chiều lặng lẽ định thần Kim cang

Điều thân, điều tức, điều tâm

Quán soi chiếu diệu… trăng rằm trong thanh.

8. Tụng kinh

Mỗi lời kinh… dạ chí thành

Âm ba đồng vọng kết cành hoa thiêng

Pháp Phật dạy, sáng nhiệm huyền

Độ con thẩm thấu thắng duyên tu hành.

9. Từ thiện xã hội

Tại gia hành thiện thiên sanh

Bố thí, làm phước để dành ngàn sau

Ít bệnh, ít não… sang giàu

Sanh vào đời… phước ngọt ngào long lanh.

10. Hộ pháp dưỡng thân

Đời đời sẵn có căn lành

Thức ăn, nước uống… tương sanh suối mầu

Sáng chiều, thức ngủ, ra vào

Cơm canh, bánh trái… đón chào nhàn vui

Khéo tích tụ sắc vị mùi

Nhà bếp cung dưỡng ngọt bùi thơm ngon

Công đức Phật cảnh Linh sơn

Ý vừa hiện khởi thiên chơn hiển bày

Tây phương Cực lạc liên đài

Thân khẩu ý thiện… tháng ngày thong dong.

Phương Thảo am, Xuân Mậu Tuất – 2018

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: