CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân phúc lộc

Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân

Phúc đượm tâm hồn ấm vẻ xuân

Phúc mãi thiên niên nguồn thịnh lộc

Phúc hoài vạn kỷ gốc trường xuân

Phúc tô má thắm tươi nhuần lộc

Phúc điểm môi hồng ngọt dịu xuân

Phúc của tình thương trao tứ chúng

Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân 

Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân

Phúc rạng muôn màu điểm ý xuân

Phúc đến thanh bình đơm trí lộc

Phúc về an lạc ướp hồn xuân

Phúc thường phủ kín nhân từ lộc

Phúc vẫn đong đầy trí tuệ xuân

Phúc ngạt ngào hương nồng đóa lộc

Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: