CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân với đạo

Trăm hoa đua nở nét trinh thuần

Muôn vạn lòng đua nở đóa xuân

Rực rỡ y vàng tươi đạo Pháp

Nhởn nhơ áo trắng đẹp tinh thần

Vui xuân ước được xuân trường cửu

Học Đạo cầu sao Đạo tối chân

Đơm cánh hoa xuân rồi kết quả

            Quả xuân tròn chín Đạo tròn phần.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: