CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ban Biên Tập Hệ Phái năm 2021-2022

 

   CỐ VẤN:

    HT. Giác Toàn

    HT. Giác Pháp

    TT. Minh Thành 

   Tổng Biên tập:

    TT. Giác Hoàng

   Phó Tổng Biên tập:

     ĐĐ. Giác Nhường

   Ban Biên tập:

     ĐĐ. Minh Sơn

     ĐĐ. Minh Thắng

     ĐĐ. Giác Tự 

     NS. Liên Hòa (NT) 

   Cộng tác viên:

     ĐĐ. Giác Phước

     ĐĐ. Giác Sanh 

     ĐĐ. Minh Anh 

     ĐĐ. Giác Minh Nguyên

     Cư sĩ Ngọc Chơn

     Cư sĩ Diệu Anh

     Cư sĩ Đông Triều

   Đăng bài: 

     ĐĐ. Minh Anh  

     Giác Minh Lễ   

      Ngọc Thanh

      Anh Tuấn

 

Các bài viết liên quan