CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáo



Tuệ chiếu hương thiền - Tưởng niệm Giác linh HT. Giác Tuệ

No Picture

Thành kính tưởng niệm Giác linh HT. Giác Tuệ tân viên tịch trước giờ tống biệt trà tỳ.



Ngọn đuốc thiêng

No Picture

Thành      tâm đảnh lễ ân sâu

Kính          tôn Bồ tát tâm giao lưu đời

Tưởng      tri công đức tuyệt vời

Niệm         tưởng bất diệt bóng người thiên thu



Phẩm hạnh Tăng hiền

No Picture

Chúc      Phật pháp được hưng long

Mừng     Tăng bảo đẹp tươi hồng nhân gian

Khóa      khóa tu học vô vàn

Bồi         tài đạo lực thiền quang phụng thời

Dưỡng   nuôi nhân tố mười mươi

Trụ         vương gia pháp đạo đời xương minh



Pháp bình yên

No Picture

Cứ mỗi sáng bình yên ngồi học Pháp

Lớp Online Phật Pháp 5.AM

Những ý Kinh Phật dạy từ ngàn xưa

Được giảng giải bởi những bậc Thầy khả kính.



Thi hóa tiểu sử HT. Minh Nhơn

No Picture

Nhớ Giác linh xưa!

 

                                      Nam Trung nước Việt hữu tình

                             Trời xanh, biển mặn quê mình ngàn năm

                                      Xa xa núi đứng, rừng nằm

                             Chân in dấu cát ươm mầm hồn thiêng.



Cao vời thiên sanh

No Picture

Thành    tâm báo hiếu báo ân

Kính        thầy kính tổ vạn phần xưa sau

Tưởng    tri công đức thẩm sâu

Niệm       tình đạo nghĩa tâm giao đời đời

Lần          thứ năm mươi cao vời



Tưởng nhớ ân Thầy

No Picture

Ngọc Trung tịnh xá

Nơi phường Tây Sơn

An Khê Thị xã

Miền đất Gia Lai.



Tưởng niệm ân đức Đức Thầy Giác An

No Picture

Tưởng rằng sẽ nhớ mãi không phai

Niệm hoài, hoài niệm hình bóng Ngài

Ân tình Người danh cho nhân loại

Đức độ muôn đời mãi khắc ghi.

Đức cao vòi vọi tợ Thái Sơn

Thầy dắt con ra khỏi lối mòn

 



Ân Thầy

No Picture

Dòng thời gian thấm thoát trôi nhanh theo định luật tuần hoàn của vũ trụ. Mới ngày nào chúng con được quỳ trước chư Tôn đức giáo phẩm để làm lễ khai mạc khóa sống chung tu học lần thứ 16, thế mà giờ đây, sau những tiếng tích tắc thời gian trôi qua lặng lẽ, khóa “Sống chung tu học” sắp hoàn mãn. Với tấm lòng chí thành, chúng con xin thành kính bộc bạch đôi dòng cảm tưởng.



Khoá tu dâng Thầy

No Picture

KHÓA tu đã được mở ra

SỐNG trong giới luật, vào nhà Như Lai

CHUNG cùng tu tập dồi mài

TU Giới, Định, Tuệ quý Ngài truyền trao

HỌC hành văn tuệ thanh cao

LẦN này tu học biết bao công dày

THỨ nhất đền đáp ơn Thầy

MƯỜI phương chư Phật nơi đây chứng lòng

Chuyên mục phụ