CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

An cưLễ tạ pháp an cư Phật lịch 2567 của Hệ phái Khất sĩ tại pháp viện Minh Đăng Quang

No Picture

Chiều 24/8 (9/7/Quý Mão), tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (TP. Thủ Đức) đã diễn ra lễ tạ pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567HT. Minh Bửu thuyết giảng chuyên đề “Tổ sư Minh Đăng Quang và Tư tưởng Phật giáo Bắc truyền”

No Picture

Sáng ngày 25/07/2023 (nhằm mùng 08/06 Quý Mão), HT.Minh Bửu đã quang lâm về trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang, thuyết giảng chuyên đề “Tổ Sư Minh Đăng Quang và Tư tưởng Phật giáo Bắc truyền”.HT. Giác Điệp có buổi thuyết giảng thứ 3 tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

No Picture

Sáng ngày 26/07/2023 (nhằm mùng 09/06 Quý Mão), HT. Giác Điệp đã quang lâm về trường hạ và có bài thuyết giảng về “Chánh kiến trong Bát chánh đạo” cho hành giả an cư PL.2567 – DL.2023.HT. Bửu Chánh thuyết giảng “Kinh Thừa Tự Pháp” buổi thứ 5

No Picture

Chiều ngày 24/07/2023 (nhằm mùng 07/06 Quý Mão), HT. Bửu Chánh đã quang lâm về trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang, thuyết giảng bài “Kinh Thừa Tự Pháp trong Kinh Trung bộ (Pali – Việt – Anh – Hán đối chiếu).HT. Minh Thành thuyết giảng về “Võ trụ quan” tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

No Picture

Sáng ngày 17/07/2023 (nhằm ngày 30/05 Quý Mão), HT. Minh Thành đã quang lâm thuyết giảng về Chơn lý qua bài “Võ trụ quan” cho hành giả an cư.HT. Bửu Chánh giảng về “Kinh Thừa tự pháp” buổi thứ 4

No Picture

Sáng ngày 17/07/2023 (nhằm ngày 30/05 Quý Mão), HT. Bửu đã quang lâm về trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang, thuyết giảng bài “Kinh Thừa Tự Pháp” trong Kinh Trung bộ (Pali – Việt – Anh – Hán đối chiếu).ĐĐ. Thích Minh Sơn thuyết giảng buổi thứ 4 tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

No Picture

Sáng ngày 18/07/2023 (nhằm mùng 01/06 Quý Mão), ĐĐ. Thích Minh Sơn đã quang lâm thuyết giảng Kinh Di Giáo buổi thứ 4, tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang.HT. Minh Hóa ôn lại “Đôi nét về cuộc đời của Đức Tổ sư” tại Khóa ACKH PL.2567

No Picture

Sáng ngày 19/07/2023 (nhằm ngày 01/06 Quý Mão), HT. Minh Hóa đã có bài thuyết giảng “Đôi Nét Sinh Động của Đức Tổ Sư” cho hành giả an cư tại Pháp viện Minh Đăng Quang.TT. Giác Hoàng trích giảng Bài kinh số 10 “Kinh Niệm Xứ” trong Kinh Trung Bộ tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

No Picture

Chiều ngày 15/7/2023 (nhằm ngày 28/5/Quý Mão) TT. Giác Hoàng - UV. HĐTS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đã quang lâm thuyết giảng cho đại chúng an cư tại Pháp viện Minh Đăng Quang với bài Kinh Niệm Xứ - 10 (Satipatthàna sutta) trong Kinh Trung bộ.Chư Ni tác pháp An cư kiết hạ tại Tịnh xá Ngọc Phú PL.2567 – DL.2023

No Picture

Chiều ngày 03/06/2023 (nhằm ngày 16/4 Quý Mão) tại Tịnh xá Ngọc Phú (số 64 Ni sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM), đã trang nghiêm cử hành lễ Tác pháp An cư kiết hạ PL.2567 – DL.2023.