CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồi dưỡng đạo hạnhTP.HCM: Khai mạc khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 7 tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương

No Picture

Tối ngày 16/8/2023 (nhằm 1/7 năm Quý Mão), Ni giới Hệ phái Khất sĩ chính thức khai mạc khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 7 dành cho tân Tỳ kheo, Thức xoa, Sa di và Tập sự tại Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương (quận Gò Vấp, TP.HCM) Cảm niệm khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ, lần thứ 8, của hành giả Ni

No Picture

Kính bạch chư Tôn đức, một lần nữa chúng con xin bày tỏ lòng tri ân đến chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đã từ bi truyền trao cho chúng con khuôn vàng thước ngọc.Cảm niệm khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ, lần thứ 8, của hành giả Tăng

No Picture

Hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm Quý Mão, là ngày bế mạc khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự của Hệ phái Khất sĩ. Con xin phép chư Tôn đức viết lên vài dòng cảm tưởng trong khóa tu vừa qua.Bế mạc khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8

No Picture

Vào lúc 15h00 ngày 03/8/2023 (17/6 Quý Mão), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505, Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM), chư Tôn đức Tăng Ni và 118 hành giả trang nghiêm làm lễ Bế mạc khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh, lần thứ 8, diễn ra trong vòng 10 ngày, từ 24/7 đến 3/8 năm 2023 (nhằm 07-17/6 Quý Mão).

 Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8, ngày thứ 9

No Picture

Ngày 03/8/2023 (17/6 Quý Mão) là ngày tu thứ 9 trong khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8, tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang.Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8, ngày thứ 8

No Picture

Ngày 01/8/2023 (15/6 Quý Mão) là ngày tu thứ 8 của khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự nam nữ được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505, Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8, ngày thứ 7

No Picture

Ngày 31/7/2023 (14/6 Quý Mão) là ngày tu thứ 7, khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8 tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang đã bước qua hai phần ba chặng đường.Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8, ngày thứ 6

No Picture

Ngày 30/7/2022 (13/6 Quý Mão), khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505, Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) bước sang ngày thứ sáu.Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8, ngày thứ 5

No Picture

Ngày 29/07/2023 (nhằm 11/6 Quý Mão) là ngày tu thứ 5 của khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự nam nữ được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505, Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).Khóa tu bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8, ngày thứ 4

No Picture

Ngày 28/7/2023 (nhằm ngày 11/6 Quý Mão), khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8 tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505, Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) đã đi đến ngày thứ tư