CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới đànHệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới cho 33 giới tử Tỳ-kheo

No Picture

Tối 6-8, tại giới trường Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức- TP.HCM) đã chính thức đăng đàn truyền giới theo nghi thức biệt truyền của Hệ phái Khất sĩ đến 33 giới tử Tỳ-kheo.Giáo đoàn III truyền giới phương trượng cho Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na tại Tổ đình Nam Trung - năm 2022

No Picture

Ngày 29/5/2022 (nhằm 29/4/Nhâm Dần), chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III đã tổ chức kỳ khảo hạch và truyền giới phương trượng cho các giới tử từ tập sự lên lớp Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, đủ điều kiện thọ nhận giới pháp thông qua kỳ khảo hạch tại Tổ đình Nam Trung (TP. Nha Trang) nhân dịp lễ tưởng niệm Trưởng lão Giác Phải lần thứ 26.Báo cáo tổng kết Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

No Picture

Giới trường Tịnh xá Trung Tâm do Hòa thượng Giác Toàn làm Trưởng ban Tổ chức Phân đàn là một trong 5 Giới trường thuộc Đại Giới đàn Huệ Hưng, tổ chức từ ngày 26-28 tháng 8 năm Canh Tý (12-14/10/2020) đã thành công viên mãn. Thay mặt Ban Thư ký, chúng con xin kính trình tóm tắt và báo cáo kết quả đến chư Tôn đức:Báo cáo tổng kết Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương

No Picture

Giới trường Ngọc Phương theo quy định và lịch trình thời gian chung của Ban Tổ chức Đại giới đàn đề ra để tiến hành tổ chức giới đàn dưới sự hướng dẫn của Quý Ni trưởng trong Ban điều hành.Hòa thượng Giác Giới sách tấn Giới tử tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

No Picture

Sáng ngày 14/10 (nhằm 28/8/Canh Tý), tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Hòa thượng Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVNGiáo phẩm chứng minh Hệ phái đã sách tấn cho các giới tử trong Giới đàn Huệ Hưng - Phân đàn Hệ phái Khất sĩ.Cảm niệm của giới tử Ni - Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương

No Picture

Chúng con được nghe: “Tỳ-ni tạng trụ Phật pháp cửu trụ, Tỳ-ni tạng diệt Phật pháp diệc diệt”. Trải qua hơn 2600 năm với biết bao lịch sử thăng trầm, đạo Phật có thể trường tồn và phát triển đến ngày nay chính là nhờ vào sự nghiêm trì giới luật của chư Tăng Ni. Bởi vì Giới chính là nền tảng đức hạnh của người tu sĩ chân chánh, là cửa ngõ bước vào thềm thang giác ngộ giải thoát.Cảm niệm của giới tử Tăng - Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

No Picture

Vậy là Đại giới đàn mang tôn hiệu Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng đã khép lại trong sự trang nghiêm thanh tịnh, niềm hỷ lạc vô biên của giới tử chúng con khi được thọ lãnh giới pháp từ chư tôn đức, được tiến lên một bước cao hơn trên lộ trình tấn đạo nghiêm thân. Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm tịch mặc, hương trầm quyện tỏa, chúng con xin thắp nén tâm hương tâm thành dâng lên cúng dường thập phương Tam Bảo chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền.Giới trường Hệ phái năm 2020 bế mạc

No Picture

Chiều ngày 28/8/Canh Tý (nhằm ngày 14/10/2020) tại giảng đường Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ bế mạc phân đàn truyền giới của Hệ phái Khất sĩ.Giới trường Ngọc Phương tấn đàn truyền giới Tỳ kheo Ni

No Picture

Sáng ngày 14/10/2020 (28/8/ Canh Tý) tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương, Ban Nghi lễ Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tỳ kheo Ni quang lâm Giới trường đăng đàn truyền giới cho giới tử Tỳ kheo Ni.Giới tử Ni Hệ phái Khất sĩ cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng

No Picture

Vào lúc 14 giờ ngày 28/8/Canh Tý, tại Tịnh xá Trung Tâm (Bình Thạnh, TP. HCM), chư Tôn đức Hội đồng Giới sư Tỳ-kheo-ni Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Gò Vấp, TP. HCM) đã hướng dẫn các giới tử đến cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng.