CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn hóa - Truyền thông Phật giáoQuan Thế Âm

No Picture

Quan Thế Âm có nghĩa là

Quán xét sự thế tối tăm cuộc đời

Tức là trí huệ rạng ngời

Từ bi Bồ tát vào đời độ sanh.

Nên gọi Đại bi Quán Âm

Quán xét sự khổ khởi tâm bi từVô lượng cam lộ

No Picture

Vô Lượng Cam Lộ Như Lai

A Di Đà Phật đức Ngài hiện thân.

Phật Di Đà có ba tên

Vô Lượng Quang ánh hào quang sáng lòa.

Vô Lượng Thọ sống lâu xa

Cam Lộ Vương A Di Đà Như Lai.Pháp tạng

No Picture

Muốn biết Đức Phật Di Đà

Trước hết ta hãy nghe qua tích này

Cách tu thành đạo của Ngài

Để ta hiểu mà làm bài học chung.Tu và nghiệp

No Picture

Đành rằng sự thật hiển nhiên

Người tu là phải dứt duyên hồng trần

Thân khẩu ý phải tịnh thanh

Không nên tích trử các hành ác duyên.

Nhưng là dứt nghiệp hiện tiền

Không cho sanh khởi các duyên sau nầy.Chơn lý Đạo Phật

No Picture

Thuở xưa sử sách còn lưu

Đời nhà Đường vua Thái Tông bên Tàu

Tính từ Phật lịch về sau

Hơn ngàn năm lẽ có ngài Huyền Trang

Sang xứ Ấn học đạo vàng

Thọ giáo với đức Giới Hiền luận sư.

 Vị hung thần

No Picture

Một hôm có vị hung thần

To lớn xấu xí vô cùng hung hăng

Tài hay trí giỏi nghênh ngang

Mưu cao phép lạ bạo tàn vô song.

Đến hỏi vị khất sĩ rằng

“Sao ông mê tín, tin xằng vu vơĐại thừa giáo

No Picture

Chúng ta muốn biết tiểu thừa

Ta hãy xem xét tiểu thừa trước khi

Phật sanh tiền Ưu Ba Li

Thợ cạo kém học được đi tu hành.

Tuy kém học Ngài chí thành

Chuyên về giới luật trì hành rất nghiêmTrường đạo lý

No Picture

“Bây giờ chăm chỉ học hành

Giờ chơi đã hết, ta cần học chăm

Đường học quý báu cao trên

Trẻ mà không học, già rồi sao nên”.Nguồn đạo lý

No Picture

  1. Cù lao nổi giữa biển sông

Chạy xa dài đã biến thành lộ đi

Đường ấy do duyên hợp khi

Nước đất bồi đắp có từ biển sông

  1. Một khúc lộ mới đắp xong

Duyên do trước đó là vùng trủng sâuCon sư tử

No Picture

Xứ Ấn Độ thuở xa xưa

Dưới chân Hy Mã Lạp Sơn kiêu hùng

Sông Hằng nước chảy xuôi dòng

Bên cạnh có một đám rừng rậm hoang.

Có con sư tử lông vàng

Thân hình to lớn dị thường uy phong

Sư tử cai quản khu rừng

Chuyên mục phụ