CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lời vàngThần mật

No Picture

Thân mật là không hay làm

Khẩu mật là không hay nói

Ý mật là không hay tưởng nhớ.

Ba mật kín đáo bên trong

Gồm đủ ba mật thần thông hiển bày.Trên mặt nước

No Picture

Quả sen, hoa sen, lá sen

Từ chốn bùn nước vượt trên nước bùn.

Gần bùn mà chẳng nhiễm bùn

Lá hoa cất vượt không trung nhẹ nhàng.

Bùn là chất nặng rả tan

Lún sâu chìm đáy để làm đất phân.

 Lục căn

No Picture

Lục căn là sáu căn thân,

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý thân tên dùng

Địa cầu tứ đại hợp chung

Do nơi nóng lạnh hòa cùng với nhau.

Đất nước ấm sanh cỏ cây,

Hội đủ yếu tố trần nầy sanh căn.Học chơn lý

No Picture

Cổ nhân là thú tiến dần

Thú thì chưa biết làm ăn nuôi mình.

Chỉ làm hang ổ che thân

Phòng khi mưa nắng, lúc cần sản sinh.

Thú từ tứ đại hóa sanh

Chỉ biết ăn, sống, trung thành cỏ cây.

 Tánh thủy

No Picture

QUÂN TỬ TÁNH NHƯ THỦY

Chí quân tử cửu châu lập nghiệp

Đại trượng phu tứ hải vi gia

Trượng phu bốn biển là nhà,

Chí người quân tử cao xa hơn người.

Có người gọi nước là trời,

 <Cư sĩ

No Picture

Chúng tôi khất sĩ du tăng,

Sống theo Chơn lý lẽ chung muôn loài.

Không chia chủng tộc thú người,

Không phân giai cấp Phật trời, hèn sang.

Mục đích chính đã và đang

Hướng đến giải thoát hoàn toàn mực trung.Ăn chay

No Picture

Ăn chay tiếng gọi thực trai

Miếng ăn trong sạch xưa nay thường dùng.

Trai là tinh khiết sạch trong,

Con trai, hột ngọc cũng đồng nghĩa trên.

Hán nôm, âm nghĩa cả hai,

Tiếng TRAI trại giọng thành CHAY đó mà.Sanh và tử

No Picture

  1. Vấn: Cái gì gọi là chúng sanh?

Đáp: Cái thức, cái biết chúng sanh tên dùng.

  1. Vấn: Cái gì sống chết hình thành?

Đáp: Cái biết, sống, chết hiểu rành an vui.

  1. Vấn: Cái gì sanh biết trong đời?

Đáp: Đất nước lửa gió không rời biết sanh.Thập nhị nhơn duyên

No Picture

Cõi đời có bởi nhơn duyên

Do mười hai pháp hằng chuyền níu nhau.

Chúng sanh có, có khổ đau,

Sau khi khổ, tiến hay tiêu tùy người.

Mười hai duyên có trong đời,

Vô minh, hành, thức, con người có ra.

 Tam giáo

No Picture

  1.   Khổng Tử là một triết gia,

Sinh trong thời loạn can qua xứ Tàu.

Ngài nâng lễ giáo lên cao,

Lúc nhỏ tập lễ bái chào khòm lưng.

Với ai Ngài cũng kỉnh cung,

Ngài bảo lễ giáo là lòng thương yêu.