CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật pháp vấn đápTrở về đạo Phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh

No Picture

Bài vấn đáp trong mùa an cư 2014 tại TX. Trung Tâm, do bài viết mang cùng tên của Lotus Production, nhiều người ngộ nhận Thích Nhật Từ bài bác Phật A-di-đà, Tịnh độ tông... Nhân dịp này, kính gửi đến chư Tôn đức Tăng Ni và quý thiện hữu bài đánh máy của Vũ Thị Tuyến để thấy sự khác biệt và tránh các ngộ nhận...Câu chuyện cổ tích về tiền thân của Bồ-Tát Quán Thế Âm

No PictureHình ảnh đó là hình ảnh của một vị đang tu tập, hướng đến giác ngộ tối thượng, chứ chưa có thể được xem là ngang bằng với đức Phật toàn giác được. Chúng ta nên kính ngưỡng vị đó là một vị Phật sẽ thành, vì công hạnh của một đức Phật toàn giác rất lớn...Ba câu hỏi liên quan đến bùa chú Lỗ Ban và Năm Ông

No PictureDo đó, một Phật tử chân chánh cần phải hiểu rõ giáo lý của đạo Phật để tu học, không bị lạc dẫn trước những tà thuyết lạ mắt,...Các thuật ngữ trong bài kệ Quán Tưởng Đức Phật

No PictureĐạo tràng của chúng ta như lưới Châu của cung trời Đế-thích, mười phương chư Phật đều ảnh hiện trong đó, thân của người hành lễ cũng đang ảnh hiện trong đó, đầu mặt của người hành lễ cúi xuống với tất cả tâm thành xin đảnh lễ chư Phật.Làm các hạnh lành, tâm nguyện có được viên mãn không?

No PictureVì những thành tựu trong hiện tại hoặc tương lai tùy thuộc rất nhiều vào các duyên trong hiện tại và quá khứ. Có những ước nguyện được thành tựu viên mãn hơn những gì mình mong đợi, cũng có những tâm nguyện kiếp này chúng ta không bao giờ có thể thực hiện được,....Vài câu hỏi Phật học

No Picture

Thật ra kết quả tu tập thiền định tùy theo sự gia công nỗ lực tu tập của mỗi vị mà đạt được kết quả khác nhau, nên khó có thể nói tu tập thiền định là đạt an lạc như thế này hay thế khác cho mọi trường hợp.Một khi đã giác ngộ, giải thoát rồi, có còn bị nhiễm ô nữa hay không?

No PictureChúng ta cũng nên lưu ý, quả vị giác ngộ, giải thoát có nhiều bậc. Hàng phàm phu đang tu tập có những điều an lạc, giải thoát tương đối thì có rất nhiều bậc. Còn hàng Thánh trở lên thì có bốn quả vị: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán.Cúng dường người không phạm hạnh có phước không?

No PictureÐã phát tâm cúng dường rồi, dù vị ấy như thế nào đi nữa, cũng nên giữ tâm thanh thản. Vì tất cả quý Thầy cũng như quý Phật tử đều đang tu học, chưa ai có thể chứng được Thánh quả.Đức Phật sinh ngày tháng năm nào?

No PictureHai hệ văn học chính Pali của Phật giáo: Pali và Sanskrit đều ghi là Đức Phật đản sanh nhằm ngày trăng tròn tháng Vesak. Theo lịch Ấn Độ, tháng Vesak tương đương với tháng 4 âm lịch Trung Hoa....  Phật có cấm người tu hai pháp môn không?

No PicturePhật dạy giáo pháp cho chúng sanh tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người, không buộc một ai phải tuân thủ pháp môn nào. Ðiểm cốt yếu là pháp môn đó có đem lại sự an lạc nội tâm, có đem lại sự ổn định cho gia đình, cho sự thanh bình của xã hội hay không?