CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Truyền thôngTu và nghiệp

No Picture

Đành rằng sự thật hiển nhiên

Người tu là phải dứt duyên hồng trần

Thân khẩu ý phải tịnh thanh

Không nên tích trử các hành ác duyên.

Nhưng là dứt nghiệp hiện tiền

Không cho sanh khởi các duyên sau nầy.Chơn lý Đạo Phật

No Picture

Thuở xưa sử sách còn lưu

Đời nhà Đường vua Thái Tông bên Tàu

Tính từ Phật lịch về sau

Hơn ngàn năm lẽ có ngài Huyền Trang

Sang xứ Ấn học đạo vàng

Thọ giáo với đức Giới Hiền luận sư.

 Vị hung thần

No Picture

Một hôm có vị hung thần

To lớn xấu xí vô cùng hung hăng

Tài hay trí giỏi nghênh ngang

Mưu cao phép lạ bạo tàn vô song.

Đến hỏi vị khất sĩ rằng

“Sao ông mê tín, tin xằng vu vơĐại thừa giáo

No Picture

Chúng ta muốn biết tiểu thừa

Ta hãy xem xét tiểu thừa trước khi

Phật sanh tiền Ưu Ba Li

Thợ cạo kém học được đi tu hành.

Tuy kém học Ngài chí thành

Chuyên về giới luật trì hành rất nghiêmTrường đạo lý

No Picture

“Bây giờ chăm chỉ học hành

Giờ chơi đã hết, ta cần học chăm

Đường học quý báu cao trên

Trẻ mà không học, già rồi sao nên”.Nguồn đạo lý

No Picture

  1. Cù lao nổi giữa biển sông

Chạy xa dài đã biến thành lộ đi

Đường ấy do duyên hợp khi

Nước đất bồi đắp có từ biển sông

  1. Một khúc lộ mới đắp xong

Duyên do trước đó là vùng trủng sâuCon sư tử

No Picture

Xứ Ấn Độ thuở xa xưa

Dưới chân Hy Mã Lạp Sơn kiêu hùng

Sông Hằng nước chảy xuôi dòng

Bên cạnh có một đám rừng rậm hoang.

Có con sư tử lông vàng

Thân hình to lớn dị thường uy phong

Sư tử cai quản khu rừngVõ trụ quan

No Picture

Thể của võ trụ mênh mông

Tối đen vắng lặng không cùng bao la

Như vỏ trái lựu cực to

Bên trong chứa hạt ví như địa cầu

Không ai biết nó tới đâu

Vì muôn loại thảy trong bầu càn khôn

Kẻ gọi nó là cái khôngSợ tội lỗi

No Picture

Ông cha kia có ba con

Đứa lớn dễ dạy nên thường được khen

Để cho nó mau tiến lên

Con đường giác ngộ kết duyên thượng thừa

Đứa kế tâm trạng vừa vừa

Ông không thưởng phạt bởi chưa lỗi lầm

 Hột giống

No Picture

  1. Tứ đại như thân hình cây

Cỏ như nhánh lá, thú người bông hoa.

Vỏ trái ví như người ta

Trời là ruột trái, Phật là hột cây.

Hạt giống cứng chắc đủ đầy

Không hư không hoại, duyên đầy nảy sanh.