CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật thành đạoChánh Ðẳng Chánh Giác

No PictureTrong đêm đó, Bồ Tát tiếp tục thiền định, dần dần tẩy sạch tâm tư khỏi các cấu uế sau cùng tinh tế của vô minh và chấp ngã. Bình minh hôm ấy Bồ Tát đạt được Phật quả Vô Thượng Chánh Ðẳng Giác, tức là đã đoạn trừ hoàn toàn tất cả các cấu nhiễm trong tâm tư và đã thành tựu viên mãn mọi đức tánh thù thắng tối cao.Đức Phật: Người giác ngộ

No PictureSự kiện Ngài từ bỏ mọi danh vọng của cuộc đời đi tìm chân lý là một hành động phi thường của một tâm hồn quảng đại và một ý chí siêu phàm; thì sự kiện thành đạo của đức Phật chính là một sự thành tựu cao tột, là niềm vinh quang lớn Ngài đã hiến tặng cho nhân loại.Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikaya

No PictureBậc Đạo Sư của chúng ta trước khi thành đạo, Ngài đã có nhiều kinh nghiệm về thiền như vậy và đã tự mình khám phá ra con đường giới định tuệ đưa đến giác ngộ giải thoát, cho đến khi thành đạo và ngay cả trước khi Niết-bàn, Ngài cũng hành thiền định.Sự xác nhận như một sự phát hiện chân chính: Từ Big Bang đến Giác ngộ

No PictureTừ Big Bang đến Giác ngộ chính là sự đập tan tất cả những tà kiến, vì mỗi cấu trúc của một hệ thống siêu nhiên tất nhiên phải lập cơ sở trên một khái niệm, một kiến giải “trường tồn” nào đó, hoặc một nhân tố “trường tồn” nào đó chính bên trong nó.Sự trưởng thành của Thái tử Tất Đạt Đa

No PictureHơn hết, sự trưởng thành trong lối tu của Ngàì là một bài học rất quan trọng cho người học Phật ngày nay. Điều ấy cho chúng ta một bài học rằng: kiến thức ngày nay dù tiến bộ vượt bậc và thông suốt hầu như tất cả các lĩnh vực sống cũng chỉ cung cấp cho tri kiến mà thôi.Vai trò của tri thức và sáng tạo trong quá trình thành đạo của Đức Phật

No Picture Chuỗi nhân duyên thánh thiện đó bao gồm một phần là những tiềm năng tâm linh mà Ngài đã tích tụ từ nhiều kiếp trước và một phần là nỗ lực tu luyện với một ý chí phi thường ngay trong kiếp sống hiện tại mà Ngài đạt tới quả vị Giác ngộ, Giải thoát tối thượng.Bến giác

No PictureĐức Phật dạy: “Con đường đưa đến tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí giác ngộ, Niết bàn đó là con đường Trung đạo, từ bỏ hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành...”Rạng ngời ánh giác ngộ

No PictureTrong bài kệ vui mừng sự Thành đạo của bậc giác ngộ Thích Ca Mâu Ni, Người khai sáng cho chúng sinh biết “Người xây dựng” ngôi nhà tham ái, vô minh, dục vọng này chính là sự hợp thành của cái tôi - bản ngã, chính sự tham ái chấp thủ, vô minh tham đắm đã đẩy chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Cảm nghĩ về ngày Đức Phật thành đạo

No PictureMùa đông về, có một ngày mà tất cả những người con Phật chúng ta không thể không nhớ, đó là ngày mùng tám tháng Chạp. Ngày mà cách đây trên 25 thế kỷ, có một bậc vĩ nhân đã phá vỡ tất cả những cột kèo vô minh sanh tử, chứng đắc tam minh, lục thông trở thành một vị Phật toàn giác.Mừng ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo

No Picture

MỪNG thay trần thế ngập hào quang,

NGÀY đấng Từ Tôn chứng đạo vàng.

ĐỨC rạng sáng ngời gương hỷ xả,

PHẬT danh cao cả hạnh chơn toàn.