CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn/ Phân đoànBáo cáo tổng kết khóa "Sống chung tu học" lần thứ I

No PictureKhóa tu lần đầu tiên đã diễn ra thành công tốt đẹp và đây cũng chính là điểm khởi sắc của Ni giới Giáo đoàn III. Thành tựu này là do sự hoan hỷ đồng thuận của chư Tôn đức Tăng lãnh đạo Giáo đoàn, sự hoài vọng thiết tha của chư Ni trưởng, đặc biệt là sự thỉnh nguyện của chư vị lãnh đạo Ni đoàn.Bế mạc khóa "Sống chung tu học" lần thứ I

No Picture

Sáng hôm nay ngày 24/03/Ất Mùi (nhằm ngày 12/05/2015), dưới sự chứng minh của chư Tôn đức lãnh đạo GĐ III, TX. Ngọc Trung - Gia Lai làm lễ Bế mạc trong niềm hoan hỉ vô bờ. Đây là lần đầu tiên Ni giới GĐ III tổ chức khóa tu với mong mỏi tiếp nối truyền thống tu tập của Hệ phái.Cảm niệm khóa "Sống chung tu học" - Ni giới GĐ III

No Picture

Hôm nay mười bảy tháng ba

Chư Ni trú xứ gần xa tựu về

Ngọc Trung tịnh xá An Khê

Mở khóa khai giảng tựa đề “Sống chung...”Cảm niệm khóa tu "Sống chung tu học" lần 1

No PictureHôm nay, ngày 2 tháng 7 năm Tân Mão – 2011 (PL. 2555), là ngày bế mạc khóa tu “Sống chung tu học” dành cho Sa-di, tập sự của giáo đoàn II, lần 1. Con, Sa-di Minh Long, xin được thay mặt toàn thể Sa-si, tập sự dâng đôi lời tác bạch cùng chư Tôn đức.