CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cao TăngSa-di Đoan Chánh hàng phục ngoại đạo

No PictureLúc đó ngoại đạo hoá thân ác quỉ, thấy Sa-di có thần lực to lớn như thế, lòng sanh sợ hãi, lập tức khôi phục lại hình người, quỳ lạy đảnh lễ Sa-di, sám hối lỗi lầm của mình, đồng thời khẩn cầu xin xuất gia tu hành.  Thiền sư Liễu Quán

No PictureNếu thiền sư Chân Nguyên xem là nhân vật chủ chốt trong việc chấn hưng Phật giáo ở Đàng Ngoài thì Liễu Quán là nhân vật quan trọng tiêu biểu cho sự nghiệp phục hưng, xiển dương và trực tiếp lãnh đạo Phật giáo ở Đàng Trong.Ánh lửa sen vàng

No Picture

THÀNH ta bà lắm bể dâu

THÀNH đau thương giọt lệ sầu trào dâng

THÀNH Sài Gòn thuở gian truân

THÀNH tâm phụng hiến huyễn thân phong trần.