Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ban Thực Hiện

Cố vấn:  HT. GIÁC TOÀN  
Chủ nhiệm:  TT. MINH THÀNH Ph.D
Phó Chủ nhiệm:  TT. GIÁC PHÁP
 Ban biên tập:

 ĐĐ. GIÁC HOÀNG

 ĐĐ. GIÁC NHƯỜNG

 ĐĐ. GIÁC ĐOAN

 TK. MINH ĐIỆP

 TK.GIÁC MINH TƯỜNG

  NS. TUỆ LIÊN

  SC. HÒA LIÊN 

 

Phụ trách đăng bài:   ĐĐ. GIÁC ĐOAN 
   NGỌC THANH 
 

Các bài viết liên quan