CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 25
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 25 (39)
Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần thứ 4
Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần thứ 4 (40)
Đại giới đàn Trí Tịnh 2018
Đại giới đàn Trí Tịnh 2018 (41)
Bồi dưỡng trụ trì PL.2562 - DL. 2018
Bồi dưỡng trụ trì PL.2562 - DL. 2018 (47)
An cư kiết hạ PL. 2562 - DL. 2018
An cư kiết hạ PL. 2562 - DL. 2018 (50)
GĐ.VI: Tự tứ - Vu lan, Tưởng niệm cố HT.Giác Đức
GĐ.VI: Tự tứ - Vu lan, Tưởng niệm cố HT.Giác Đức (29)
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ 27
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ 27 (47)
Các miền tịnh xá tổng kết Phật sự 2018
Các miền tịnh xá tổng kết Phật sự 2018 (46)
PV.MĐQ: Ban Viện T.Ư dâng hương tưởng niệm
PV.MĐQ: Ban Viện T.Ư dâng hương tưởng niệm (10)
Xuân Kỷ Hợi ở các miền tịnh xá
Xuân Kỷ Hợi ở các miền tịnh xá (59)
Trì bình khất thực tưởng niệm Tổ sư
Trì bình khất thực tưởng niệm Tổ sư (22)
Trung ương Giáo hội tưởng niệm Tổ sư
Trung ương Giáo hội tưởng niệm Tổ sư (9)
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 28
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 28 (18)
Kỷ niệm 55 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng
Kỷ niệm 55 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (22)
Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018
Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018 (48)
PV. MĐQ: Lễ dâng Y ca-sa 2018
PV. MĐQ: Lễ dâng Y ca-sa 2018 (73)
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ 26
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ 26 (33)
Trì bình khất thực khóa tu Truyền thống Khất sĩ 28
Trì bình khất thực khóa tu Truyền thống Khất sĩ 28 (27)
Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan Giáo đoàn III
Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan Giáo đoàn III (61)
Y Bát Khất Sĩ
Y Bát Khất Sĩ (3)
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 24
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 24 (24)
Tưởng niệm 64 năm Tổ sư vắng bóng
Tưởng niệm 64 năm Tổ sư vắng bóng (32)
GĐ.IV: Khất thực nhân Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2018
GĐ.IV: Khất thực nhân Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2018 (20)
GĐ. III: Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2018
GĐ. III: Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2018 (55)
Vu Lan Báo Hiếu 2019 các miền Tịnh xá
Vu Lan Báo Hiếu 2019 các miền Tịnh xá (45)
Tăng Ni sinh Hệ phái Khất sĩ tu học tại Ấn Độ tổ chức lễ Vu lan- Tự tứ
Tăng Ni sinh Hệ phái Khất sĩ tu học tại Ấn Độ tổ chức lễ Vu lan- Tự tứ (31)
Dâng Y ca-sa 2018 tại các miền tịnh xá
Dâng Y ca-sa 2018 tại các miền tịnh xá (35)
Các Giáo đoàn dâng lễ tưởng niệm
Các Giáo đoàn dâng lễ tưởng niệm (36)
Chư Tăng, Ni Khất sĩ trì bình khất thực tưởng niệm Tổ sư
Chư Tăng, Ni Khất sĩ trì bình khất thực tưởng niệm Tổ sư (16)
Dâng y 2018 tại TX. Trung Tâm
Dâng y 2018 tại TX. Trung Tâm (26)
Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Ninh - Phan Rang
Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Ninh - Phan Rang (56)
Ngày Bế mạc khóa Bồi dưỡng trụ trì 2019
Ngày Bế mạc khóa Bồi dưỡng trụ trì 2019 (38)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 1
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 1 (30)
Bồi dưỡng trụ trì 2019
Bồi dưỡng trụ trì 2019 (27)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 2
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 2 (30)
Phật đản PL.2563 - DL.2019
Phật đản PL.2563 - DL.2019 (41)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 3
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 3 (30)
GHPGVN tưởng niệm Tổ sư và khánh thành Tổ đình
GHPGVN tưởng niệm Tổ sư và khánh thành Tổ đình (24)
Khánh thành Bảo Tháp Hồng Ân
Khánh thành Bảo Tháp Hồng Ân (18)
Cuộc đời và sự nghiệp Tổ sư Minh Đăng Quang
Cuộc đời và sự nghiệp Tổ sư Minh Đăng Quang (63)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 4
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 4 (30)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 7
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 7 (30)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 5
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 5 (30)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 6
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 6 (35)