CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 25
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 25 (39)
Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần thứ 4
Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần thứ 4 (40)
Đại giới đàn Trí Tịnh 2018
Đại giới đàn Trí Tịnh 2018 (41)
Bồi dưỡng trụ trì PL.2562 - DL. 2018
Bồi dưỡng trụ trì PL.2562 - DL. 2018 (47)
An cư kiết hạ PL. 2562 - DL. 2018
An cư kiết hạ PL. 2562 - DL. 2018 (50)
GĐ.VI: Tự tứ - Vu lan, Tưởng niệm cố HT.Giác Đức
GĐ.VI: Tự tứ - Vu lan, Tưởng niệm cố HT.Giác Đức (29)
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ 27
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ 27 (47)
Kỷ niệm 55 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng
Kỷ niệm 55 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (22)
Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018
Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018 (48)
PV. MĐQ: Lễ dâng Y ca-sa 2018
PV. MĐQ: Lễ dâng Y ca-sa 2018 (73)
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ 26
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ 26 (33)
Xuân Kỷ Hợi ở các miền tịnh xá
Xuân Kỷ Hợi ở các miền tịnh xá (59)
Y Bát Khất Sĩ
Y Bát Khất Sĩ (3)
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 24
Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 24 (24)
Tưởng niệm 64 năm Tổ sư vắng bóng
Tưởng niệm 64 năm Tổ sư vắng bóng (32)
GĐ.IV: Khất thực nhân Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2018
GĐ.IV: Khất thực nhân Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2018 (20)
GĐ. III: Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2018
GĐ. III: Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2018 (55)
Các miền tịnh xá tổng kết Phật sự 2018
Các miền tịnh xá tổng kết Phật sự 2018 (46)
Tăng Ni sinh Hệ phái Khất sĩ tu học tại Ấn Độ tổ chức lễ Vu lan- Tự tứ
Tăng Ni sinh Hệ phái Khất sĩ tu học tại Ấn Độ tổ chức lễ Vu lan- Tự tứ (31)
Dâng Y ca-sa 2018 tại các miền tịnh xá
Dâng Y ca-sa 2018 tại các miền tịnh xá (35)
Chư Tăng, Ni Khất sĩ trì bình khất thực tưởng niệm Tổ sư
Chư Tăng, Ni Khất sĩ trì bình khất thực tưởng niệm Tổ sư (16)
Dâng y 2018 tại TX. Trung Tâm
Dâng y 2018 tại TX. Trung Tâm (26)
Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Ninh - Phan Rang
Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Ninh - Phan Rang (56)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 1
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 1 (30)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 2
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 2 (30)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 3
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 3 (30)
Cuộc đời và sự nghiệp Tổ sư Minh Đăng Quang
Cuộc đời và sự nghiệp Tổ sư Minh Đăng Quang (63)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 4
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 4 (30)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 7
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 7 (30)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 5
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 5 (30)
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 6
Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 6 (35)