CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật thành đạoÝ nghĩa Phật thành đạo

No Picture

Hai sáu thế kỷ ngược dòng
Thời điểm đánh dấu chiến công lẫy lừng
Trọng đại lịch sử vui mừng
Vĩ nhân đạt đạo sáng bừng chơn thân
Một người nội tại đấu tranh
Vượt lên thoát khỏi tử sanh luân hồi
Hôm nay xin phép đôi lời
Nói về thành đạo cuộc đời Bổn sưSự Xuất gia và Thành đạo của Tất-đạt-đa Cồ-đàm: Một khởi đầu Giáo pháp Tỉnh thức và chấm dứt sự im lặng

No PictureThích Ca Mâu Ni – Đức Phật của chúng ta, là tên của vị Phật lịch sử còn được biết đến với tên là Tất-đạt-đa Cồ-đàm, trong phiên âm Hán Việt từ chữ Phạn Siddhārtha Gautama. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của từ siddhārthalà “người đã hoàn tất”: Siddha; “ý nghĩa (cuộc sống)”: artha.Đạo vàng bừng sáng

No PictureMồng tám tháng chạp Thành đạo Thế Tôn Sáng ngời hồng lạp Khai mở Phật môn.Hiểu về đức Phật nhân ngày thành đạo

No PictureNhân ngày thành đạo, người viết xin dâng lên những dòng suy niệm về bậc Thầy vĩ đại thông qua cuộc đối đáp giữa đức Phật và Bà-la-môn Dona trong kinh“Tùy Thuộc Thế Giới”, để những người theo Ngài hiểu biết thêm về bậc Thầy vĩ đại một cách chân chánh hơn, và để việc đón mừng ngày thành đạo của Ngài mang đến nhiều lợi ích, thiết thực hơn.Nhớ ơn Phật

No PictureKính lạy Phật bậc tối cao vô thượng, Chưa bao giờ con diện kiến Thánh nhân. Nhìn tượng Ngài sao những luống bâng khuâng, Đầy cảm xúc như Ngài đang hiển hiện.Mừng ngày Đức Phật thành đạo

No PictureĐỨC     trải Như Lai bồi chánh kiến PHẬT    thương đệ tử thệ chuyên cần THÍCH   hoằng hóa độ gương Bồ tát CA        thuận khai truyền hạnh Vĩ nhân.Sự thành đạo của đức Phật và giá trị thực tiễn

No PictureThế nhưng sự thành đạt của một người xuất gia hoàn toàn trái ngược với đời sống thế tục. Tấm gương cao cả của Đức Phật Thích-ca, vị giáo chủ khai sáng đạo Phật, đã để lại cho nhân loại một kho tàng quý giá về giá trị thực tiễn sau khi thành tựu đạo quả.Ý nghĩa sự thành đạo

No PictureNgài đã vượt qua vòng sanh tử, không trôi lăn trong lục đạo, vượt ra dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vậy thành đạo chính là chuyển đổi một con người từ phàm thành thánh, từ sở chấp trở lại buông xả, từ phiền não đến Niết-bàn, tâm an lạc tự tại trong cõi đời đầy chông gai, vực thẳm.Sen nở hào quang

No PictureChối bỏ đời cao sang, Đi tìm ánh đạo vàng.  Sáu năm ngồi tuyết lãnh,  Mây trắng rụng sông Hằng.Mừng ngày đức Phật xuất gia và thành đạo

No PictureNgộ ra chân lý quý trân Một người giác ngộ muôn dân hưởng nhờ Chỉ đường chơn đến bến bờ Chúng sanh thành kính tôn thờ Thế Tôn.