CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức TăngCảm tưởng hành giả khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 25

No Picture

Có lẽ chúng con hữu phước đa duyên nên được sanh làm người, các căn đầy đủ, rồi được xuất gia trong giáo pháp Phật-đà, tuy chúng con không sanh vào thời có Phật, nhưng những kim ngôn ngọc ngữ của đức Phật còn văng vẳng bên tai chúng con, qua các buổi thuyết giảng của quý Ngài. Chính những ngôn giáo thân truyền của quý Ngài như phá tan màn vô minh của chúng con từ vô thủy kiếp, làm chúng con có niềm tin bất động vào đức Phật, giáo pháp và Tăng-già.Tổng kết khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 25

No Picture

Bảy ngày tu học vừa qua là bảy ngày chư hành giả được sống trong đời sống phạm hạnh của hàng Sa môn Thích tử: Diệu hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; Trực hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; Như lý hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; Chánh hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn”.Bế mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 25

No Picture

Sáng nay vào lúc 7 giờ, ngày 11/3 năm Mậu Tuất, HT. Giác Tường - Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái hướng dẫn chư Tôn đức cùng chư hành giả trì bình khất thực, tạo cơ duyên cho Phật tử địa phương được nhìn lại hình bóng Tăng-già khất sĩ ngày xưa cũng như cúng dường hộ bát.TT. Minh Thành chia sẻ cùng hành giả khóa tu Hệ phái lần 25

No Picture

Ngày 10/11 năm Mậu Tuất, Thượng tọa Minh Thành thân lâm về Tịnh xá Ngọc Giáng thăm viếng và chia sẻ pháp đến chư Tôn đức hành giả khóa tu với đề tài: “Sự nhiệm mầu của tỉnh thức”.Khóa tu Truyền thống Khất sĩ ngày thứ năm

No Picture

Ngày mùng 8/3 năm Mậu Tuất là ngày thứ năm của khóa tu Truyền thống Khất sĩ. Trên tinh thần hòa hợp, các thời khóa được chư Tôn đức hành giả nghiêm trì một cách thuần thục.HT. Giác Giới chia sẻ pháp khóa tu Hệ phái lần 25

No Picture

Hôm nay ngày mùng 7/3 năm Mậu Tuất, ngày thứ 4 của khóa tu, HT. Giác Giới - Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, Thiền chủ khóa tu đã thân lâm thiền đường chia sẻ đến chư Tôn đức hành giả chủ đề “Đạo Phật, đạo Giác Ngộ”.HT. Giác Toàn chia sẻ cùng hành giả khóa tu Hệ phái

No Picture

Hôm nay mùng 6/3 năm Mậu Tuất, ngày tu thứ 3 của khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 25. HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực giáo phẩm Hệ phái, với tư cách Trưởng ban Tổ chức khóa tu đã thân lâm Tịnh xá Ngọc Giáng - TP Đà Nẵng thăm viếng Ban Chức sự khóa tu và chư vị hành giả.Hình ảnh sinh hoạt ngày thứ 2 khóa tu Hệ phái lần 25

No Picture

Ngày thứ hai của khóa tu Truyền thống lần thứ 25 tại Tịnh xá Ngọc Giáng, thành phố Đà Nẵng, các thời thiền hành, thiền tọa, lãnh cơm, chứng minh cúng ngọ thọ trai được diễn ra trang nghiêm thanh tịnh hòa hợp.Khai mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 25

No Picture

Sáng mùng 4/3 năm Mậu Tuất, tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Giáng, TP. Đà Nẵng khai mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 25. Khóa tu lần này được chư Tôn đức Giáo đoàn II tổ chức, bắt đầu từ ngày 4/3 đến ngày 11/3 năm Mậu Tuất.Chùm thơ kỷ niệm khóa tu Hệ phái lần thứ 24

No Picture

Bệnh duyên Ngài vẫn về đây

Chăm lo tứ chúng đủ đầy thiện duyên

Bao ngày trăn trở niềm riêng

Mong đàn hậu học phước thiền tăng cao