Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lời tổ DạyLời Tổ dạy 1

No PictureThân trong sạch ấy là xứ Phật. Miệng trong sạch ấy là Pháp Phật. Ý trong sạch ấy là con Phật. Tâm trong sạch tức là Đức Phật. (Chơn Lý TU VÀ NGHIỆP)