CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghiên cứuKhất thực hóa duyên

No PictureĐức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi chứng quả Bồ-đề Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, Ngài không nhập Niết-bàn mà còn đi hóa độ chúng sinh trong suốt thời gian 45 năm. Đến năm 80 tuổi, Ngài dừng chân tại xứ Kusinagar và nhập Niết-bàn tại đây. Trong lúc Phật còn tại thế, hằng ngày, Ngài có 5 phận sựNên tập sống chung tu học

No PictureNhững lần có duyên về Tịnh Xá Trung Tâm, được nhìn thấy những học Tăng, các sư thế hệ trẻ bây giờ diễm phúc, được sống chung tu học, hòa thuận với nhau trong một đại gia đình tâm linh, tôi thật hạnh phúc.Tội lỗi và sám hối qua Chơn Lý Tổ sư Minh Đăng Quang

No PictureGiáo lý Phật dạy chúng sanh tu tập chỉnh sửa mình chứ không phải cầu nguyện. Vì vậy, việc nhận biết lỗi để rồi ăn năn sám hối, chuyển hóa tâm là vấn đề quan trọng nhất.Tiếp biến văn hóa qua bài giảng về Kinh “Cày Ruộng” trong Chơn Lý “Chư Phật”

No PictureCách Đức Phật làm ruộng trong đó Ngài sử dụng hạt giống là niềm tin, trí tuệ là cày và ách, chánh niệm là lưỡi cày, tinh tấn là trâu bò... thì quả thật Ngài đúng là ông tổ!Tìm hiểu về hệ phái Khất Sĩ & những điểm căn bản trong bộ Chơn Lý

No PictureĐạo Phật trên thế giới ngày nay được chia làm 2 hệ phái chính: Phật giáo Bắc truyền & Phật giáo Nam truyền. Riêng ở Việt Nam, ngoài 2 hệ phái này còn có hệ phái Khất sĩ, một nét mới trong Đạo Phật Việt Nam. Con đường Đạo Phật Khất Sĩ

No PictureĐạo Phật Khất Sĩ Việt Nam là con đường tiếp nối dung hòa từ hai dòng truyền thừa Nam tông và Bắc tông của Phật giáo thế giới và bản xứ, tạo nên một hệ tư tưởng giáo Pháp thực tiễn, đúng với đạo Phật chơn truyền nhưng đồng thời thể hiện đậm nét bản chất văn hóa của dân tộc Việt Nam. Con đường tiến hóa của chúng sanh

No Picture Nhằm mục đích thuyết phục mọi người chấp nhận giáo lý Khất Sĩ, Tổ sư đã phải trình bày nhiều vấn đề khác nhau, nhưng mục đích tập trung là vẽ ra cho chúng ta thấy con đường tiến hóa của chúng sanh từ thấp đến cao, từ ác đến thiện.Những giáo lý căn bản của Hệ phái Khất Sĩ

No PictureĐạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do Đức Tôn Sư MINH ĐĂNG QUANG khai sáng và hoằng truyền vào khoảng năm 1947 đến nay đã phổ cập rộng rãi khắp hai miền Nam, Trung nước Việt. Định hướng lập đạo và hành đạo của Tôn Sư là: “Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp - Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”.Tư tưởng hoa sen trong bộ Chơn Lý

No PictureNói đến hoa thì có muôn ngàn thứ hoa, mỗi thứ hoa lại có nhiều loại khác nữa. Mỗi loài hoa có một màu sắc, hình dáng, mùi hương và ý nghĩa khác nhau. Nói đến loài hoa có sắc, người ta nghĩ đến hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, hoa lan...