CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cuộc đời - Đạo nghiệpBối cảnh ra đời của Hệ phái Khất sĩ

No PictureVới tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Tổ sư Minh Đăng Quang quyết tâm khôi phục lại pháp hành của Tăng-già khi Phật còn tại thế, lấy Tứ y pháp và nếp sống Lục hòa kỉnh làm pháp hành căn bản. Tứ y pháp là 4 chỗ nương tựa thiết yếu: Ăn, mặc, ở, bệnh.Sự bình thường vĩ đại của ngài Minh Đăng Quang

No PictureSự xuất hiện của ngài Minh Đăng Quang lúc bấy giờ được xem như một sự đột phá trong vận dụng văn hóa Phật giáo, văn hóa dân tộc, truyền thống và nhu cầu tiếp cận cái mới của nhân dân. Từ ý nghĩa đó, ngài Minh Đăng Quang sớm trở thành một trong các nhân vật tôn giáo kiệt xuất ở Nam Bộ cho đến hôm nay.Tổ sư Minh Đăng Quang với phong trào chấn hưng Phật giáo cùng tâm nguyện Nối truyền Thích-ca Chánh pháp

No PictureTổ sư ra đời trong sự nối tiếp phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của Tổ sư Minh Đăng Quang như thế là đã thành hiện thực, vì Đạo Phật Khất Sĩ do Ngài sáng lập đã chứng tỏ có một sức sống bền vững, phát triển rộng khắp, góp phần làm phong phú những pháp phái hành đạo của Phật giáo Việt Nam, đem ánh sáng Chánh pháp đến với muôn loài.Tổ sư Minh Đăng Quang với phong trào chấn hưng Phật giáo cùng tâm nguyện nối truyền Thích-ca Chánh pháp

No PictureTổ sư ra đời trong sự nối tiếp phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của Tổ sư Minh Đăng Quang như thế là đã thành hiện thực, vì Đạo Phật Khất Sĩ do Ngài sáng lập đã chứng tỏ có một sức sống bền vững, phát triển rộng khắp, góp phần làm phong phú những pháp phái hành đạo của Phật giáo Việt Nam, đem ánh sáng Chánh pháp đến với muôn loài.Tổ độ thân sinh

No PictureĐiều hạnh phúc nhất của ông là có một người con trai đi tu, lần nầy, đã cảm hóa ông trở về con đường tu hành tinh tiến của người Phật tử tại gia. Ông càng hiểu ra rằng, chỉ có con đường tu hành giải thoát, đắc đạo mới là quý báu hơn hết.Lược sử Tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

No PictureKhoảng giữa thế kỷ XX, tại miền Nam Việt Nam, đức Tổ sư Minh Đăng Quang phát Bồ-đề tâm với chí nguyện: “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, khai sáng “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”, nay là Hệ phái Khất Sĩ – thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam.  Tổ sư Minh Đăng Quang và thời đại chấn hưng Phật giáo

No PictureTrong thời kỳ chấn hưng Phật giáo Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XX, Tổ sư Minh Đăng Quang đã có cách đóng góp riêng qua việc thành lập một dòng đạo mới, kế thừa cả hai truyền thống lớn là Nam Tông và Bắc Tông.Tổ sư Minh Đăng Quang - Danh Tăng Việt Nam thế kỷ XX

No PictureNăm Giáp Thân (1944), Ngài đã ngộ chứng được lối đạo dung hòa kết hợp truyền thống cao đẹp của hai hệ phái Bắc Tông và Nam Tông để lập nên một phái Khất Sĩ mang riêng bản sắc Việt Nam.Những lời kể về Tổ sư Minh Đăng Quang

No PictureBan Biên soạn Đuốc Sen trân trọng những thông tin quý giá do cô Hoa Ngọc cung cấp, mặc dù vẫn còn thiếu sót, nên đăng tải bài viết này để độc giả có thêm nguồn tham khảo về những ngày thơ ấu, thời gian tìm đạo, tu tập và hành đạo của Tổ sư.  Thi hóa Tiểu sử Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

No Picture

Đất tiên nay nở mạch rồng,

Minh Đăng nay tỏ rạng hồng phương Nam.

Giữa vùng Tiền Hậu, Trung giang:

Sóng thiêng chào đấng siêu phàm đản sinh.