CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật giáo & các ngànhNhững thành tựu và tồn đọng sau 38 năm hòa bình, độc lập

No PictureKhi đất nước vượt qua thời kỳ bao cấp, tiến lên xây dựng “kinh tế thị trường” trong thời đại xã hội chủ nghĩa thì chúng ta lại phải đối diện với những thử thách mới vô cùng phức tạp từ bên trong nội tại nơi mỗi chúng ta. Đó chính là sự chi phối, lôi cuốn của “ác ma vật chất”.Phật giáo và tương lai

No PictureKhoa học ngày nay đang xác nhận theo cách riêng của mình về triết học sâu sắc đã được Đức Phật dạy trên 2.500 năm trước. Sự giải thích của khoa học có thể đi vào ngõ cụt, trong khi chân giáo pháp của Phật giáo thì vẫn có thể giải quyết được.Trẻ hóa Phật giáo Việt Nam

No Picture Là những Tăng Ni trẻ, là trụ cột của Chánh pháp trong nay mai, là người đại diện cho Phật, làm việc Phật (tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự) trong hiện tại thì không thể đứng nhìn đạo Phật có thể rơi vào tình trạng quên lãng được. Hãy là một hành giả dõng mãnh dấn thân vì đạo pháp và dân tộc.Phương thức nhận thức trong Nhận Thức Luận Phật giáo

No PictureNếu như nghiên cứu toàn hệ thống Phật học, phải cần lý giải sáng tỏ đối với lý luận nhận thức Phật học, tức là đối với những vấn đề về vũ trụ, nhân sinh, bản thể của Phật học theo đó cũng được nhận thức rõ.Tư tưởng Phật giáo về xây dựng hòa bình

No PictureChính nền tảng giáo dục Phật giáo đã đưa ra những phương pháp, tư tưởng đạo đức để đi vào đời sống, nhằm giải quyết những tình trạng bế tắc của con người và xã hội.Sự cần thiết của đạo đức trong đời sống

No Picture

Đọc các thông tin trên báo chí, đặc biệt là các trang tin điện tử hàng ngày, có thể thấy đầy dẫy những chuyện không tốt đẹp trong đời sống xã hội được phản ánh.Vài ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

No Picture

Đời sống xã hội luôn vận động không ngừng nghỉ. Tùy duyên để có những điều chỉnh chiến lược phù hợp với yêu cầu của một giai đoạn lịch sử mới, khế hợp với tinh thần thời đại, đó là việc làm tất yếu của sự phát triển.Cái phủ định trong triết học Phật giáo

No PictureTìm hiểu bản thân của thực tại, thể nhập thực tại, giác ngộ cái thể tính sáng suốt vĩnh hằng, nhận ra cái Phật tính... một cách trực tiếp ngang qua thiền chỉ và các pháp môn thiền quán trở thành mối quan tâm chính thức, mối quan tâm hàng đầu...Góc nhìn đạo đức học Phật giáo qua câu chuyện "Những con chim ẩn mình chờ chết"

No PictureChiến thắng tham ái bằng tham vọng là sự chiến thắng của thất bại này trên thất bại kia của người tu sĩ mà thôi. Điều quan trọng là cần có một lý tưởng chân chính hướng thượng, vượt lên trên tham muốn tầm thường của nhân thế, đó mới là sự chiến thắng thật sự nơi người tu.Đạo đức của người làm báo Phật giáo

No PictureLịch sử báo chí Phật giáo Việt Nam thời kỳ 1923-1951 cho thấy các vị lãnh đạo phong trào chấn hưng Phật giáo ở nước ta có viễn kiến, đã cổ vũ được nhiệt tâm của những bậc thức giả khắp nước.

Chuyên mục phụ