CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đệ tử PhậtHạnh lành độ sanh

No PictureBa-la-nại xứ thiện an
Thế Tôn trú ngự đạo tràng
Trúc Lâm Sau mùa kiết hạ uyên thâm
Lâu-na tôn giả chí tâm thỉnh cầuGương hạnh Tôn giả Ratthapala

No Picture

Thiện tử Ratthapala

Ý muốn xuất gia

Đầu thành đảnh lễ

Xin Phật xuống tócTưởng niệm chư Thánh Ni

No Picture

Kính lạy Tổ Kiều Đàm Di,

Ơn Người con mãi khắc ghi vào lòng.

Đạo mầu Người đã tròn xong,

Pháp lạp đệ nhất thong dong Niết-bàn.Phật độ Ni Đề

No Picture

 Kể từ ấy người là Phật tử,  

Lo trau dồi kinh sử bút nghiên.  

Sớm hôm tụng niệm tham thiền.  

Tu hành cần khổ tinh chuyên hàng ngày.Angulimàla và tinh thần chuyển hóa

No PictureKhi đọc vào bài kinh Angulimàla, chúng ta thấy tinh thần nổi bậc nhất chính là sự cải hóa phục thiện của tên cướp nổi danh Angulimàla, người đã sát hại bạo tàn làm cho mọi người trong khu vực kinh hoàng khiếp sợ...