Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật đảnSử Phật Thích Ca

No PictureTrước dương lịch sáu trăm năm lẻ, Thành Ca Tỳ La Vệ mừng vui. Thích Ca Hoàng tử ra đời, Cha Ngài Tịnh Phạn, mẹ Ngài Ma Da.Tuyên ngôn đức Phật vào đời

No PictureNgài thị hiện vào đời Thọ sinh vào hoàng cung Làm Thái tử Sĩ Đạt Đa Làm người con yêu quý của dòng họ Thích Ca.Tưởng đến ân đức Phật

No PictureÂn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường Cũng vì bác ái với lòng thương Xả thân tuổi trẻ tầm chơn lý Cầu đạo chẳng màng bậc Đế Vương!  Phật về trên đỉnh Chơn Như

No Picture Sáng nay lên chùa dự lễ  Mừng ngày Phật đản tháng Tư  Ngày Rằm thiêng liêng lịch sử Phật về trên đỉnh Chân Như.Ngày lịch sử

No PictureVũ trụ sử huy hoàng ! Vũ trụ sử huy hoàng ! Sĩ Đạt Ta thị hiện ! Sĩ Đạt Ta thị hiện !Đức Phật qua những lăng kính

No PicturePhật là ai? Câu hỏi này thường có đáp án theo hướng miêu tả ngoại diện và liệt kê những phẩm chất, những thần lực thù thắng của Đức Như Lai; cụ thể như đó là vị có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp; có tam minh, lục thông, tứ thần túc, 10 lực, 18 pháp bất cộng; là vị đã tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn với 10 đức hiệu...Phật đản, một cách nhìn

No PictureChúng ta có thể nói rằng Phật đản là một lễ hội trong những lễ hội lớn nhất, có ý nghĩa nhất trong lịch sử của con người từ thời con người xây dựng được một nền văn minh tâm linh đạt đến đỉnh điểm chưa từng đạt được trước đó ở lưu vực sông Hằng và Trung Á.Tinh thần thị hiện đản sanh của đức Phật

No PictureSự thị hiện đản sanh bảy bước với hoa sen nâng chân là thể hiện trí tuệ Phật vượt hẳn không gian của vũ trụ, thời gian của trái đất lăn quay, không bị hạn cuộc, không bị trói buộc bởi bất cứ một pháp nào, không có phân chia ranh giới ngằn mé…Đức Phật và những ý pháp thị hiện độ sinh

No PictureĐức Như Lai - Thế Tôn - Bậc A La Hán - Chánh Đẳng Giác thị hiện ở đời, tận tuỵ dẫn dắt chúng ta từng bước đi qua trường đời với từng phận sự... làm con, làm chồng, làm cha, đến lúc xuất gia, tu khổ hạnh, thành đạo, chuyển Pháp luân, nhập Niết Bàn... mỗi hoàn cảnh mỗi cách kham nhẫn ứng xử chu toàn...