CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trắc nghiệmNội dung ôn thi Đại giới đàn Trí Tịnh 2018

No Picture

Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh thông báo đến toàn thể giới tử tham gia kỳ thi tuyển Phật trường Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 cần lưu tâm một số gợi ý ôn tập với các nội dung như sau:Đề thi trắc nghiệm Hệ phái Khất sĩ 2018

No Picture

Đề thi trắc nghiệm dành cho Sa-di, tập sự tham dự các khóa Bồi dưỡng đạo hạnh.Kiểm tra thu hoạch khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" của Hệ phái lần 1

No PictureBan Biên tập trang nhà xin giới thiệu các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra thu hoạch khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" dành cho Sa-di, tập sự của Hệ phái lần thứ 1, tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Quận 2, TP.HCM.Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.8

No Picture

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015). PHẦN VIII – NGHI THỨC TỤNG NIỆMCâu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.7

No Picture

 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015). PHẦN VII – LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM.Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.6

No Picture

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015). PHẦN VI - LỊCH SỬ GIÁO ĐOÀN IIICâu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.5

No Picture

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015). PHẦN V - LỊCH SỬ VÀ TÔN CHỈ CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ.Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.4

No Picture

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015). PHẦN IV - TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG.Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.3

No Picture

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015). PHẦN III – LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT.Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.2

No Picture

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015 ). PHẦN II - GIÁO LÝ CĂN BẢN.