Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trắc nghiệmKiểm tra thu hoạch khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" của Hệ phái lần 1

No PictureBan Biên tập trang nhà xin giới thiệu các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra thu hoạch khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" dành cho Sa-di, tập sự của Hệ phái lần thứ 1, tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Quận 2, TP.HCM.Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.8

No PictureCÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015). PHẦN VIII – NGHI THỨC TỤNG NIỆMCâu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.7

No Picture CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015). PHẦN VII – LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM.Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.6

No PictureCÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015). PHẦN VI - LỊCH SỬ GIÁO ĐOÀN IIICâu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.5

No PictureCÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015). PHẦN V - LỊCH SỬ VÀ TÔN CHỈ CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ.Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.4

No PictureCÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015). PHẦN IV - TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG.Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.3

No PictureCÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015). PHẦN III – LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT.Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức" - P.2

No PictureCÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015 ). PHẦN II - GIÁO LÝ CĂN BẢN.Câu hỏi ôn tập chương trình "Tiếng chuông tỉnh thức"

No PictureCÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHUÔNG TỈNH THỨC ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG – VU LAN BÁO HIẾU CỦA GIÁO ĐOÀN III (PL. 2559 – DL. 2015 )Thể lệ cuộc thi "Tiếng chuông tỉnh thức"

No PictureNăm nay, Ban Văn hóa Giáo đoàn III tiếp tục tổ chức chương trình đố vui Phật Pháp cũng mang tên “Tiếng chuông tỉnh thức” sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 7 năm Ất Mùi tại Tịnh xá Ngọc Tâm, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận với hình thức và nội dung như sau...