CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chân dung Khất sĩLễ Truy điệu và cung tống kim quan cố Hòa thượng trà tỳ

No Picture

Vào lúc 5g30, tại Tịnh xá Ngọc Duyên, chư Tăng Ni và Phật tử đã sắp xếp chuẩn bị chu tất mọi mặt cho Lễ Truy điệu và cung tống kim quan nhục thân cố Hoà thượng về đài hoá thân TP. Nha Trang, Khánh Hoà.Điếu văn của Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới

No Picture

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới.

Tăng Ni Phật tử, Tứ chúng lòng thành dâng lời cầu nguyện:

Giác linh cố Hoà thượng THÍCH GIÁC TẦN Cao Đăng Phật QuốcThượng phẩm thượng sanh

No Picture

NHẤT   nhất vạn hữu vô thường

TÂM     tâm như thị an tường phù sinh

CẦU     Ngọc Duyên kết tâm linh

NGUYỆN đạo tràng pháp hữu tình xưa sauLời Tưởng niệm Hòa thượng Giác Tần của Giáo phẩm hệ phái

No Picture

Ôi, tứ đại gá nương không bền chắc

Ngũ uẩn này duyên hợp lại hoàn không

Cảnh hồng trần sắc sắc, không không

Tam tướng: Khổ, vô thường, vô ngã.Cảm niệm Ân sư của Môn đồ hiếu quyến TX. Ngọc Duyên

No Picture

Ân giáo dưỡng Ngài nuôi dạy chúng con từ khi trẻ thơ vụng dại: Huệ Sinh, Huệ Minh, Huệ Đức, Huệ Tâm,...cùng các sư anh, sư Viễn, sư Hậu, sư Tính, sư Tri, sư Tâm... Mỗi mỗi chúng con thầy đều biết ý, hiểu lòng.Điếu văn tưởng niệm cố Hòa thượng của Giáo đoàn III

No Picture

Từ đây,

Tăng đoàn mất đi người lãnh đạo

Ta bà vắng bóng bậc chân tu

Ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng Cao đăng Phật quốc

Sớm hồi nhập ta bà, để tiếp tục hạnTưởng niệm cố Hòa thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn III tân viên tịch

No Picture

Hỡi ôi,

Đất trời Tây, Mỹ Quốc dập dìu con sóng biếc,

Nghe tin tấc dạ bùi ngùi....Lễ cảm niệm tri ân đến bậc Ân sư

No Picture

Đêm nay, mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất (nhằm ngày 22/2/2018) là ngày cuối trước khi diễn ra lễ Truy điệu cung tống kim quan của đức cố Hoà thượng Tri sự trưởng về đài hoả táng, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III đã hướng dẫn Tăng Ni trong Giáo đoàn cùng toàn thể nam nữ Phật tử các miền tịnh xá hữu duyên đã về nơi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên để tham dự lễ cảm niệm tri ân.Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ kính viếng Tang

No Picture

Với tình Linh Sơn pháp lữ trong Tông môn Pháp phái, sau khi hay tin đức Hoà thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên đã thuận thế vô thường viên tịch, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo phẩm Hệ phái đã quang lâm về TX. Ngọc Duyên để thắp nén tâm hương tưởng niệm và phân ưu với Giáo đoàn về một sự mất mát, một sự thiếu vắng bóng bồ đề che mát cho Giáo đoàn.Điếu văn của Tăng sinh du học Ấn Độ

No Picture

Ngài trở gót cưỡi mây theo Tổ

Dụng công tu thoát khổ một đời

Hạnh lành để lại đầy vơi

Cho đàn hậu tấn làm nơi trau mình.