CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chân dung Khất sĩĐức từ lan tỏa

No Picture Ân Sư khuất dạng kể từ đây Nhớ lại năm xưa bóng dáng Thầy, Đỉnh đạt, uy nghi gìn giới hạnh, Đạo tràng thiết lập bắt tay xây.