CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức TăngKính niệm Ân sư

No Picture

Tỏ lòng thành kính ân sâu

Chân dung hạnh đức biết đâu tìm Ngài

Hòa thượng hành pháp Như Lai

Trong ngoài cửa đạo ái hòa như nhauĐiếu văn cố HT. Giác Tần của Ban Trị sự GHPGVN Bình Định

No Picture

Những tưởng:

Mượn thân huyễn để nghìn thu giáo hoá.

Nào ngờ đâu ly biệt giữa chiều xuân.

Hoà thượng về Tây, thượng phẩm quả viênCòn chút gì để nhớ...

No Picture

... Xuân chưa đi mà cánh mai đà rụng,

Cơn vô thường vội đến vội qua mau,

Gió chậm lại, ôm thân Ngài lần cuối

Rồi ngậm ngùi không biết phải về đâu.Lễ Truy điệu và cung tống kim quan cố Hòa thượng trà tỳ

No Picture

Vào lúc 5g30, tại Tịnh xá Ngọc Duyên, chư Tăng Ni và Phật tử đã sắp xếp chuẩn bị chu tất mọi mặt cho Lễ Truy điệu và cung tống kim quan nhục thân cố Hoà thượng về đài hoá thân TP. Nha Trang, Khánh Hoà.Điếu văn của Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới

No Picture

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới.

Tăng Ni Phật tử, Tứ chúng lòng thành dâng lời cầu nguyện:

Giác linh cố Hoà thượng THÍCH GIÁC TẦN Cao Đăng Phật QuốcThượng phẩm thượng sanh

No Picture

NHẤT   nhất vạn hữu vô thường

TÂM     tâm như thị an tường phù sinh

CẦU     Ngọc Duyên kết tâm linh

NGUYỆN đạo tràng pháp hữu tình xưa sauLời Tưởng niệm Hòa thượng Giác Tần của Giáo phẩm hệ phái

No Picture

Ôi, tứ đại gá nương không bền chắc

Ngũ uẩn này duyên hợp lại hoàn không

Cảnh hồng trần sắc sắc, không không

Tam tướng: Khổ, vô thường, vô ngã.Cảm niệm Ân sư của Môn đồ hiếu quyến TX. Ngọc Duyên

No Picture

Ân giáo dưỡng Ngài nuôi dạy chúng con từ khi trẻ thơ vụng dại: Huệ Sinh, Huệ Minh, Huệ Đức, Huệ Tâm,...cùng các sư anh, sư Viễn, sư Hậu, sư Tính, sư Tri, sư Tâm... Mỗi mỗi chúng con thầy đều biết ý, hiểu lòng.Điếu văn tưởng niệm cố Hòa thượng của Giáo đoàn III

No Picture

Từ đây,

Tăng đoàn mất đi người lãnh đạo

Ta bà vắng bóng bậc chân tu

Ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng Cao đăng Phật quốc

Sớm hồi nhập ta bà, để tiếp tục hạnTưởng niệm cố Hòa thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn III tân viên tịch

No Picture

Hỡi ôi,

Đất trời Tây, Mỹ Quốc dập dìu con sóng biếc,

Nghe tin tấc dạ bùi ngùi....