CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TS. Minh Đăng QuangCầu nguyện Tôn sư

No PictureBiển tát cho người vượt bến mê,Tấm thân lao khổ chẳng bao nề.Lập công bồi đức xin cầu nguyện:“Phật độ Thầy con chóng chóng về”