Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

An cưKiết hạ an cư

No Picture Nhân mùa kiết hạ an cư Tôi về Tịnh xá gặp sư muôn trùng Lòng hư không bước thung dung Hướng dương vàng hực một vùng cỏ hoa. Mừng hạ về

No PictureSen đua nở dâng sắc hương tươi thắm Mừng hạ về đảnh lễ giáo thọ sư Niềm tri ân chất ngất cả khung trời Ân giáo dưỡng chúng con nên huệ mạng.Dấu chân xưa

No Picture Mùa an cư kiết hạ được trân trọng và được chư Tôn đức Giáo phẩm trong hệ phái quan tâm tổ chức, nhằm mục đích để chư huynh đệ chúng ta có duyên tập họp lại với nhau, để học tu hầu góp phần cùng chư Tôn đức Giáo phẩm hệ phái trong việc bảo tồn và kiến thiết ngôi nhà Phật giáo Việt Nam.