CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồi dưỡng trụ trìTư cách và trách nhiệm của vị trụ trì trong việc thâu nhận và giáo hóa đệ tử xuất gia

No PictureVới ý nghĩa đã trình bày ở trên, vị trụ trì là những người nhận lãnh vai trò quan trọng trong sứ mạng tiếp Tăng độ chúng, hoằng dương Chánh pháp, khiến cho mọi người được thấm nhuần trong giáo pháp của Đức Phật và chuyển hoá tâm linh trên con đường tu học giải thoát...Hành trang

No Picture

Sáu ngày bồi dưỡng trụ trì

Cho thêm kinh nghiệm còn ghi tấm lòng

Dấn thân vào cõi phiêu bồng

Hành trang cần đủ mới mong an bình.Vài đề nghị về Hệ phái và trụ trì

No Picture Đã lãnh trách nhiệm trụ trì, thì càng phải chú ý từng hành vi, cử chỉ lời nói của mình. Hãy thu thúc, chuyên chú, nhất tâm hơn trong việc tu học. Phải phát tâm rộng lớn trong việc tiếp chúng độ sanh vì đây cũng là một hạnh tu.Trụ trì và vai trò quản lý tịnh xá

No PictureTrong xã hội hiện đại ngày nay, với khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, điều kiện xã hội luôn thay đổi,… thì người làm trụ trì lại cần phải có trí tuệ, có kinh nghiệm giải quyết công việc, cũng như biết nương vào oai lực của Tam Bảo mà hóa giải những nỗi khổ niềm đau của nhân sinh.Khai mạc khóa Bồi dưỡng kinh nghiệm trụ trì năm 2013

No PictureSáng hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm Quý Tỵ (nhằm 27/05/2013), chư Tôn đức Tăng Ni giáo phẩm và các vị trụ trì các miền tịnh xá khắp đất nước Việt Nam câu hội về tham dự lễ khai mạc khóa “Bồi dưỡng kinh nghiệm trụ trì” ...Tóm tắt nội dung các Chuyên đề Bồi dưỡng Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm năm 2008

No PictureAn cư kiết hạ là truyền thống cao quý được định hình từ thuở Phật sinh tiền. Hành giả dù thuộc Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền hay Khất Sĩ cũng đều coi đó là cơ hội vàng để thúc liễm thân tâm, trau dồi trí tánh.